Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 24.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Trenčianske Mitice
Ohlásenie závad na chodníkoch a priechodoch pre chodcov Typ hlásenia: Chodníky
Dátum 24.05.2017
Stav: Prijaté

Mesto/obec
Trenčianske Mitice
Ohlásenie závad zjazdnosti na miestnej komunikácii Typ hlásenia: Zjazdnosť komunikácií
Dátum 25.05.2017
Stav: Prijaté

Líščie údolie

Mesto/obec
Trenčianske Mitice