Typ: Predškolské zariadenie

Vyučovací jazyk: Slovenčina

Počet žiakov/detí v aktuálnom školskom roku: 0

Zverejnené: 28.06.2017

Aktualizované: 28.06.2017

Materská škola Trenčianske Mitice
Kostolné Mitice 243
91322 Trenčianske Mitice

Kontakt

Telefón: +421326595235
E-mail: ms.tnmitice@azet.sk

Riaditeľ: Ing. Svetlana Guričanová
Telefón: +421902909234