Materská škola Trenčianske Mitice Telefón: +421326595235
E-mail: ms.tnmitice@azet.sk
Riaditeľ: Ing. Svetlana Guričanová

Kostolné Mitice 243
91322 Trenčianske Mitice

Mesto/obec
Trenčianske Mitice